ĮSIGYKITE STILINGUS DRABUŽIUS JAU DABAR! NUO 100 EUR - PRISTATYMAS NEMOKAMAS (IKI 100 EUR - 3 EUR)! TINKAMĄ DYDĮ IŠSIRINKITE PAGAL PATEIKIAMAS DYDŽIŲ LENTELES!
WWW.STILINGIDRABUZIAI.LT - PLATUS STILINGŲ DRABUŽIŲ, AVALYNĖS IR AKSESUARŲ ASORTIMENTAS JUMS!
 

Sąlygos ir taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu Stilingidrabuziai.lt interneto parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas – 1) asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pardavėjas - asmuo, parduodantis prekes, esančias el.parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, adresas bei elektroninio pašto adresas.

1.5. StilingiDrabuziai.lt yra elektroninė parduotuvė, todėl prekes galite įsigyti tik internetu. 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje Stilingidrabuziai.lt pirkdami paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje Stilingidrabuziai.lt.

2.3. Pirkti interneto parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas interneto parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, Stilingidrabuziai.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti varnelės „Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis “. Jei nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info.stilingidrabuziai@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt , taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų interneto parduotuvėje Stilingidrabuziai.lt.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Pardavėjui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės Stilingidrabuziai.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio informacijos Stilingidrabuziai.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, Stilingidrabuziai.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info.stilingidrabuziai@gmail.com . Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

4.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas Stilingidrabuziai.lt duomenų bazėje.

4.5. Lankytojas, peržiūrėdamas kategorijos "Seksualus apatinis trikotažas" prekes, patvirtina, kad jam jau yra 18 metų arba daugiau ir jis turi tokią teisę. Tuo atveju, jeigu el.parduotuvės Stilingidrabuziai.lt lankytojui dar nėra 18 metų, jis negali peržiūrėti ir/ar įsigyti kategorijos "Seksualus apatinis trikotažas" prekių ir privalo nedelsiant grįžti į pagrindinį elektroninės parduotuvės puslapį www.stilingidrabuziai.lt . Tuo atveju, jeigu lankytojas renka dovaną iš kategorijos "Seksualus apatinis trikotažas", turi būti tiek jis, tiek ir tas asmuo, kuriam dovana skirta, sulaukę 18 metų.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas bei užsisakyti paslaugas Stilingidrabuziai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti įsigytas prekes vadovaujantis LR teisės aktais, tai yra per 14 dienų. Kaip ir numatyta LR teisės aktuose, Pirkėjas negali grąžinti LR teisės aktuose numatytų negrąžinamų prekių, pvz. apatinio trikotažo ir pan. Kaip ir LR teisės aktuose numatyta, Pirkėjas negali grąžinti prekių, jeigu jos prarado prekinę išvaizdą, tai yra buvo išpakuotos, dėvėtos ir pan.

5.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis Stilingidrabuziai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs Stilingidrabuziai.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje Stilingidrabuziai.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir paslaugas bei priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti paslaugas elektroniniu paštu.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės Stilingidrabuziai.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Stilingidrabuziai.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Stilingidrabuziai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės Stilingidrabuziai.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine Stilingidrabuziai.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę pirkti Stilingidrabuziai.lt 

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių  ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šių Taisyklių numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pinigų grąžinimas

11.1. Mes suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekės arba kita paslauga yra atšaukiama dėl Stilingidrabuziai.lt kaltės. Pinigai bus grąžinti Mums gavus Jūsų raštišką prašymą (el.paštu: info.stilingidrabuziai@gmail.com) per 2 darbo dienas.